Założenia:

  • przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskim w 2020 r. 5163,86 zł
  • minimalne wynagrodzenie za pracę 3490,00 zł

Podstawa prawna powyższych założeń:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art.30. ust.1 pkt 2a

min 2679,48 x 1 = 2679,48

max 5163,86 x 1,2 = 6196,63

Ilość osób w gospodarstwie domowym Dochód netto na gospodarstwo domowe (w zł)
  minimalny maksymalny
1 osoba 2679,48 6196,63
2 osoby 3885,25 8985,11
3 osoby 4689,09 10844,10
4 osoby 5492,93 12703,09
5 osób 6430,75 14871,91
6 osób 7368,57 17040,73
7 osób 8306,39 19209,55
8 osób 9244,21 21378,37
9 osób 10182,02 23547,19
10 osób 11119,84 25716,01