Założenia:

  • przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskim w 2021 r. 5163,86 zł
  • minimalne wynagrodzenie za pracę 3600,00 zł

Podstawa prawna powyższych założeń:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art.30. ust.1 pkt 2a

min 2 783,86 x 1 = 2 783,86

max 5163,86 x 1,4 = 7 229,40

Ilość osób w gospodarstwie domowym Dochód netto na gospodarstwo domowe (w zł)
  minimalny maksymalny
1 osoba 2 783,86 7 229,40
2 osoby 4 036,60 10 482,63
3 osoby 4 871,76 12 651,45
4 osoby 5 706,91 14 820,27
5 osób 6 681,26 17 350,56
6 osób 7 655,62 19 880,85
7 osób 8 629,97 22 411,14
8 osób 9 604,32 24 941,43
9 osób 10 578,67 27 471,72
10 osób 11 553,02 30 002,01