Założenia:

  • przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskim w 2022 r. 5789,84 zł
  • minimalne wynagrodzenie za pracę 4242,00 zł

Podstawa prawna powyższych założeń:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art.30. ust.1 pkt 2a

min netto 3 221,98 x 1 = 3 221,98

max 5 789,84 x 1,4 = 8 105,78

Ilość osób w gospodarstwie domowym Dochód netto na gospodarstwo domowe (w zł)
  minimalny maksymalny
1 osoba 3 221,98 8 105,78
2 osoby 4 671,87 11 753,38
3 osoby 5 638,47 14 185,12
4 osoby 6 605,06 16 616,85
5 osób 7 732,75 19 453,87
6 osób 8 860,45 22 290,90
7 osób 9 988,14 25 127,92
8 osób 11 115,83 27 964,94
9 osób 12 243,52 30 801,96
10 osób 13 371,22 33 638,99