Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie Uchwałą Nr 49/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zatwierdziło od dnia 1 kwietnia 2022 r. stawkę czynszu regulowanego dla zasobów w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 13,84 zł.

Przykładowe opłaty czynszowe dla mieszkań oddanych do eksploatacji