Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, dalej jako MTBS szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Podstawowe prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych wynikające z zapisów rodo znajdują się w tzw. klauzuli (obowiązku) informacyjnym administratora danych – MTBS Konin względem podmiotu danych - czytaj

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MTBS Konin na szkodę został wprowadzony monitoring wizyjny. Szczegółowe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się w tzw. klauzuli monitoringu wizyjnego administratora danych – MTBS Konin względem podmiotu danych - czytaj