• osoby zarejestrowane na liście w Wydziale Spraw lokalowych Urzędu Miejskiego i spełniające warunki wynikające z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  • osoby najmujące samodzielne lokale w zasobach komunalnych i deklarujące ich zwrot po przeniesieniu się do zasobów mieszkaniowych MTBS,
  • osoby skierowane przez partycypantów, jak również osoby, które zawrą z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości nie większej niż 25 % kosztów budowy tego lokalu – art. 29 i 292 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

Po zaspokojeniu osób korzystających z preferencji podanych w w/w punktach mieszkania będą przydzielane pozostałym ubiegającym się.