• Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Topazowej 16 i 18 w Koninie - oddane w grudniu 2000 r. (48 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Topazowej 20 w Koninie - oddane we wrześniu 2001 r. (64 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Topazowej 22 i 24 w Koninie - oddane w grudniu 2002 r. (64 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Topazowej 12 i 14 w Koninie - oddane w listopadzie 2003 r. (64 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Topazowej 12 i 24 w Koninie - oddane we wrześniu 2004 r. (64 mieszkań)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Słowackiego 1 w Koninie (Rewitalizacja Kamienicy przy ul. Placu Wolności 1) - oddane w listopadzie 2004 r. (37 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z lokalami handlowo-usługowymi na Osiedlu Sikorskiego w Koninie ul. Szpitalna 52 - oddane w listopadzie 2006 r. (79 mieszkań)
 • Rewitalizacja istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowa budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie - obiekt zabytkowy w strefie konserwatorskiej B - oddane w listopadzie 2006 r. (38 mieszkań)
 • Rewitalizacja - odbudowa kamienicy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Westerplatte 5 w Koninie - oddane w czerwcu 2008 r. (17 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Piłsudskiego 20 w Koninie - oddane w lipcu 2008 r. (71 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Makowej 6 w Koninie - oddane w kwietniu 2008 r. (29 mieszkań)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Makowej 5 w Koninie - oddane w lutym 2009 r. (22 mieszkania)
 • Adaptacja bursy szkolnej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Kleczewie przy Placu Kościuszki 1 - oddane w czerwcu 2009 r. (8 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Makowej 7 A i 7B w Koninie - oddane w sierpniu 2010 r. (48 mieszkań)
 • Domek jednorodzinny przy ul. Lewkoniowej 16 w Koninie - oddany w maju 2011 r.
 • Domek jednorodzinny przy ul. Lewkoniowej 20 w Koninie - oddany w czerwcu 2011 r.
 • Rewitalizacja - odbudowa kamienicy na budynek mieszkalny przy ul. Zofii Urbanowskiej 1 w Koninie (Westerplatte 2) - oddane w czerwcu 2012 r. (23 mieszkania)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Makowej 7 C w Koninie - oddane w lipcu 2012 r. (32 mieszkania)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami handlowo-usługowymi przy ul. Makowej 5a w Koninie - oddane w lipcu 2012 r. (8 mieszkań)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego 4,6 w Koninie - oddane w lipcu 2012 r. (38 mieszkań)
 • Domek jednorodzinny przy ul. Lewkoniowej 26 w Koninie - oddany w styczniu 2013 r.
 • Domek jednorodzinny przy ul. Lewkoniowej 24 w Koninie - oddany w styczniu 2013 r.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego 22B w Koninie - oddane w czerwcu 2013 r. (15 mieszkań)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego 22A w Koninie - oddane w maju 2014 r. (18 mieszkań)
 • Domek jednorodzinny przy ul. Lewkoniowej 14 w Koninie - oddany we wrześniu 2014 r.
 • Cztery domki mieszkalne jednorodzinne oraz rozbudowa budynku gospodarczego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie - oddane w grudniu 2014 r. (4 mieszkania)
 • Domek jednorodzinny przy ul. Lewkoniowej 18 w Koninie - oddany w lipcu 2015 r.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami handlowo- usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie - oddane w listopadzie 2015 r. (52 mieszkań)
 • Domek jednorodzinny przy ul. Nasturcjowej 13 w Koninie - oddany w czerwcu 2016 r.
 • Domek jednorodzinny przy ul. Liliowej 9 w Koninie - oddany w październiku 2016 r.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego 22 C i 22 D w Koninie - oddane w listopadzie 2017 r. (51 mieszkań)
 • Domek jednorodzinny przy ul. Lewkoniowej 22 w Koninie – oddany w styczniu 2019 r.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami handlowo- usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie - oddane w czerwcu 2018 r. (24 mieszkań)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Szarych Szeregów 2G i Kościelnej 6 w Koninie - ETAP I (była baza PKS) – oddane w lipcu 2019 r. (32 mieszkania)
 • Trzy budynki mieszkalne, wielorodzinne z infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Kościelnej 8, Kościelnej 10 oraz Szarych Szeregów 2F - ETAP II i III (była baza PKS) - oddane w lutym 2022 r. (100 mieszkań)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny "A" przy ul. Jaspisowej 1 w Koninie - oddany we wrześniu 2022 r. (40 mieszkań)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Obrońców Westerplatte 7 - oddany w czerwcu 2023 r. (16 mieszkań)
 • Budynek „Dom Seniora” przy ul. Magnetytowej 7 - oddany we wrześniu 2023 r. (32 mieszkania)

Ponadto w ramach inwestycji zrealizowano:

 • Zespół boksów garażowych przy ul. Chopina - 50 boksów - rok 2002
 • Zespół boksów garażowych przy ul. Działkowej - 75 boksów - lata 2002-2010
 • Budowa pawilonu handlowo-usługowego - Al. 1 Maja 22A - 14 lokali handlowo-usługowych - rok 2003
 • Budowa pawilonów handlowo-usługowych -Topazowa 20A i 22A - 6 lokali handlowo-usługowych - lata 2003 - 2005
 • Remont Kamienicy przy ul. 3 Maja 21 na pomieszczenia biurowe MTBS - rok 2007
 • Budowa kompleksu garażowego przy ul. Działkowej w Koninie, segmenty D i F - rok 2020