Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co możesz zrobić?

  • zameldować się na pobyt stały (w urzędzie lub online, dotyczy tylko obywateli polskich),
  • złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (w urzędzie lub online – pamiętaj aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, dokumenty potwierdzające własność lub najem, pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem itp.). Urząd ma 5 dni na wydanie decyzji.

Informację dotyczącą spraw wyborczych uzyskasz w Wydziale Spraw Obywatelskich dzwoniąc pod nr tel. 63 24 01 254 lub 255. Wnioski papierowe można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich, plac Wolności 6 pok. Nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.00