W poprzednim artykule pisaliśmy o inwestycji przy ul. Westerplatte 7 w Koninie, natomiast tym razem Pan Tomasz Biedziak Redaktor portalu Zapatrzeni w Konin wraz z Panem Piotrem Bywalcem Kierownikiem Działu Inwestycji Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie wybrali się na plac budowy Domu Seniora w Koninie przy ulicy Magnetytowej.

– Panie Piotrze, w tym miejscu widzieliśmy się ostatnio 16 maja 2022 roku również podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod tę ważną dla naszego miasta inwestycję, proszę przypomnieć moim czytelnikom kilka ważnych informacji dotyczącej tej budowy.

– Jesteśmy na działce o numerze ewidencyjnym 2209 (obręb Przydziałki), powstaje tu budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem i infrastrukturą techniczną. Inwestycję rozpoczęto w marcu 2022 roku, a jej zakończenie planowane jest na sierpień 2023 roku. Wykonawcą jest DEMOCO-Poland.

Łączne nakłady na inwestycję to około 20 mln zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Inwestycja będzie funkcjonować pod nazwą „Dom Seniora w Koninie”, co wskazuje na jej przeznaczenie w całości do użytkowania przez osoby w wieku senioralnym. Jednocześnie należy wskazać, że nie jest to placówka opiekuńcza i nie będzie związana z przepisami Ustawy o pomocy społecznej. Przyjęte rozwiązania techniczne są ukierunkowane na stworzenie wygodnej i bezpiecznej przestrzeni życiowej dla osób starszych, mogących zamieszkiwać samodzielnie i realizować swoje pasje życiowe w obrębie nieruchomości.

Budynek został zaprojektowany w formie dwóch przenikających się prostopadłościanów (cztero- i sześcio-kondygnacyjnego). Jest niepodpiwniczony, mieści na parterze pomieszczenia do użytku wspólnego o powierzchni ok. 530 m² oraz na piętrach 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1520 m². Obiekt wyposażony będzie w energooszczędne oświetlenie oraz monitoring wizyjny. Na dachu budynku będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 20 kW. Teren przynależny będzie terenem częściowo ogrodzonym, co przyczyni się do stworzenia przestrzeni do bezpiecznych spacerów i innej aktywności ruchowej mieszkańców. Np. będzie można skorzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej i infrastruktury parkowej.

Poza wygrodzeniem znajdzie się parking zewnętrzny (wjazd chroniony szlabanem), podziemne zbiorniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych, elementy małej architektury i zieleń oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy.

– Jeśli dobrze pamiętam ma być tu również pięknie i nastrojowo, powstanie sad z licznymi nasadzeniami drzew i krzewów, trawnikami i alejkami spacerowymi, ławeczkami, będzie staw, wiata grillowa, altana, obiekty małej architektury, siłownia zewnętrzna.

– Wszystko się zgadza, będzie to piękne miejsce by nasi Seniorzy cieszyli się jesienią życia w miłym zakątku naszego miasta. W Europie Zachodniej podobne budynki są już od dawna, idea została przeszczepiona na koniński grunt będąc pionierskim projektem znakomicie wpisującym się w politykę senioralną naszego miasta.

– Wrócę na chwilę do spotkania z seniorami, wtedy to Prezes Marek Libertowski pochwalił się, że Miejskie TBS Sp. z o. o. w Koninie prowadzi ten projekt pilotażowo i z ogromnym zaangażowaniem podchodzicie do tej inwestycji, jeszcze przed fazą planowania odwiedził Pan wraz z architektem funkcjonujące w naszym kraju podobne obiekty, odbyliście szczere i profesjonalne rozmowy z osobami, które nimi zarządzają z pytaniami, co by zmienili, gdyby zaczynali projektować swoje obiekty od nowa, co było zbyteczne. Po zebraniu szeregu takich informacji zostały one uwzględnione w fazie projektowania Domu Seniora w Koninie.

– Tak, wszystko się zgadza! Każdą naszą inwestycję prowadzimy z pełnym zaangażowaniem, by przyszli mieszkańcy byli zadowoleni. Jednak Dom Seniora w Koninie to projekt pilotażowy w naszym mieście i traktujemy tę inwestycję priorytetowo. Zebraliśmy wiele praktycznych informacji jeszcze przed fazą projektową, aby uniknąć błędów które ktoś wcześniej popełnił. Chcemy, by nasi Seniorzy czuli się tu „zaopiekowani” i korzystali z uroków jesieni życia.

– Jak wygląda sprawa z terminowością prowadzonych prac?

– Budowa Domu Seniora przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a nawet możliwe jest wcześniejsze zakończenie budowy, odbiór końcowy przewidziano w sierpniu 2023 roku, a na początku października lokatorzy powinni otrzymać klucze do wynajmowanych lokali. Zaawansowanie robót na koniec stycznia br. wynosiło ok. 58%.

– Kto będzie mógł tu zamieszkać, jakie będą kryteria przyznawania mieszkań?

– Zgodnie z nazwą „Dom Seniora” będzie przeznaczony dla osób w wieku senioralnym. Dokładne zasady przyznawania mieszkań zostały określone w uchwale, w sprawie zasad przeprowadzenia naboru i oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy podnajmu lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym „Dom Seniora” w Koninie, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Rozpatrzeniem wniosków zajmie się Urząd Miejski w Koninie wspólnie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową.

Zasadniczo najemca winien być w wieku senioralnym (tj. po ukończonym 60-tym roku życia), nie może być właścicielem mieszkania lub domu, musi przedstawić dokumenty określające miesięczne dochody. Każde mieszkanie jest przewidziane do zamieszkania przez dwie osoby.

Mieszkania jako lokale komunalne będą przeznaczone tylko i wyłącznie na wynajem i nigdy wynajmujący nie będą mogli tych lokali wykupić i stać się ich właścicielami. Nie będzie także możliwości domeldowywania osób trzecich, niespełniających warunków określonych we wspomnianej uchwale.

– Czy planujecie budowę kolejnych tego typu budynków?

– Ufam, że nasz projekt okaże się strzałem w dziesiątkę i znajdzie aprobatę wśród Seniorów, którzy postanowią tam zamieszkać. Nasza Spółka nie wyklucza budowy kolejnych tego typu placówek, jeśli będzie dalsze zapotrzebowanie. Natomiast w najbliższych latach chcemy wybudować w sąsiedztwie dwa budynki po ok. 40 mieszkań każdy. Budynki te choć będą zewnętrznie podobne, to jednak będą przeznaczone dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na mieszkania komunalne.

– Panie Piotrze, przyznam się szczerze, gdy przyjechałem tu na wmurowanie kamienia węgielnego to wtedy to miejsce nie zrobiło na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia, ale teraz gdy mogę wejść do budynku, rzucić okiem na okolicę z piątego piętra to widok robi niesamowite wrażenie! Dodatkowo te otwarte przestrzenie wewnątrz, ogromne otwory okienne wpuszczające mnóstwo światła, szerokie korytarze, no i ta wysokiej klasy aluminiowa stolarka okienna dodająca splendoru budynkowi!

– Wszyscy wiemy jak ważne jest światło słoneczne i jak naświetlenie pomieszczeń pozytywnie wpływa na samopoczucie osób zamieszkujących. Chcemy, aby Seniorzy czuli się tutaj jak najlepiej! Cały obiekt został zaprojektowany bez barier architektonicznych, a dostęp do wyższych kondygnacji zapewniają dwie cichobieżne windy przystosowane do obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami. Przestronne ciągi komunikacyjne są tak zaprojektowane, by swobodnie mogły minąć się dwie osoby na wózkach inwalidzkich. Korytarze oraz części wspólne budynku zostaną wyposażone w monitoring, a w każdym mieszkaniu będą przyciski alarmowe umożliwiające wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia.

Na parterze Domu Seniora będą sale wielofunkcyjne, przeznaczone dla mieszkańców, w których mogą być prowadzone różnego rodzaju warsztaty i zajęcia terapeutyczne. Mogą także odbywać się imprezy kulturalne prowadzone przez organizacje pożytku publicznego, a w świetlicy wyposażonej w sprzęty kuchenne będzie można spożywać posiłki zamówione w ramach zewnętrznego cateringu. Oprócz dużych sal wielofunkcyjnych, na parterze budynku znajdują się pomieszczenia, które można będzie wykorzystywać do indywidualnych zabiegów.

– Przyznam, że jestem pod ogromnym wrażeniem mogąc zobaczyć jak powstaje to ważne dla Seniorów miejsce, oczami wyobraźni widzę już ten sad, to będzie piękna wizytówka naszego miasta, spełniająca dwie polityki senioralną i rozwoju mieszkalnictwa w Koninie, dziękuję Panie Piotrze za poświęcony czas.