Pan Zbigniew Bajcar – Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie zaprosił przedstawicieli Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na spotkanie z seniorami, które odbyło się 13 października 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.

Celem spotkania było omówienie realizowanego zadania pod nazwą „Dom Seniora przy ul. Magnetytowej w Koninie”. W związku z licznymi pytaniami Pan Marek Libertowki – Prezes Zarządu Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie oraz Pani Justyna Latowska – Kierownik działu mieszkaniowego Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie, wyjaśniali funkcjonalność budynku oraz planowane zasady przeprowadzenia naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w Domu Seniora w Koninie.