W związku z wprowadzeniem możliwości odzyskiwania hasła do platformy e-bok za pomocą e-maila, Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie w załączeniu udostępnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny, przez pocztę elektroniczną oraz w sprawie odzyskiwania hasła do platformy.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie oświadczenia oraz złożenie go osobiście w siedzibie Spółki przy ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin lub też przesłanie listownie na adres siedziby Spółki.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny, za pośrednictwem adresu e-mail w sprawach administracyjnych oraz w sprawie odzyskiwania hasła do e-bok.