Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie jako firma przyjazna środowisku w listopadzie 2021 roku zamontowała instalację fotowoltaiczną na budynku przy ul. 3 Maja 21 w Koninie. Montaż paneli fotowoltaicznych ma się przyczynić do poprawy efektywności energetycznej siedziby Spółki. Środki finansowe na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Instalacja została zamontowana przez lokalną firmę i składa się z 24 sztuk paneli o łącznej mocy 8,64 kWp, która jest autokonsumpcyjna, czyli wyprodukowana energia zużywana jest na miejscu, co skutkuje niższymi rachunkami za prąd. W montażu instalacji wykorzystano konstrukcję balastową, która nie naraża dachu na uszkodzenia elementów izolacyjnych, co mogłoby mieć negatywne przełożenie na szczelność ocieplenia, a w konsekwencji doprowadzić do wychładzania budynku lub przecieków.

Instalacje fotowoltaiczne nie wytwarzają odpadów stanowiących poważne zagrożenie dla lokalnych ekosystemów. Przy stałej produkcji prądu moduły PV nie emitują CO₂ do atmosfery oraz panele nie generują szkodliwego dla ludzi i zwierząt hałasu.

Ponadto w Spółce zostało wymienione oświetlenie z klasycznych żarówek na lampy LED, które powodują niższe zużycie prądu, nie wymagają użycia rtęci i innych szkodliwych substancji, co ma pozytywne przełożenie na ochronę środowiska naturalnego.

Instalacje fotowoltaiczne są ekologiczne. Obecnie szczególnie istotne jest dbanie o poprawę jakości środowiska, w którym żyjemy i w którym żyć będą przyszłe pokolenia. Ekologiczne rozwiązania możemy wcielać w życie już dziś, małymi krokami. Panele fotowoltaiczne są tego najlepszym przykładem. Spółka decydując się na ich instalację produkuje własną energię, co jest przejawem troski o naszą planetę. Fotowoltaika jest w pełni ekologiczna. Zielona Energia to przyszłość.

Instalacja fotowoltaiczna na budynku MTBS