W dniach 24-25 października 2019 roku w Licheniu Starym odbyło się Ogólnopolskie XVIII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego połączone z Jubileuszem 20-lecia Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie.

XVIII Forum dedykowane było dla całego środowiska Budownictwa Społecznego z udziałem Zarządców TBS-ów jak i zaproszonych gości - władz Miasta Konina, przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Konferencja w Licheniu Starym było wyrazem uznania i wyróżnieniem dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Koninie w związku z obchodami 20-lecia Spółki. Forum służyło wymianie poglądów, wynikających z doświadczeń związanych z finansowaniem i realizacją przez TBS inwestycji mieszkaniowych oraz realizacją i funkcjonowaniem programu społecznego budownictwa czynszowego.

Tematem wiodącym XVIII Forum TBS było „Hybrydowe finansowanie inwestycji mieszkaniowych w ramach realizacji programu społecznego budownictwa czynszowego”. W panelu przedstawiony został model z udziałem finansowania zwrotnego i środków z Funduszy Dopłat (grant) oraz procedura – „step by step” – począwszy od zaplanowania i podziału niezbędnych działań, poprzez przygotowanie wniosków, po rozliczenie końcowe. Prelegentami byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego min. Pan Dariusz Stachera – Dyrektor Zarządzający Pionem Programów Mieszkaniowych, Pani Agata Gocłowska – Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych, Pan Paweł Karpiński Dyrektor Biura Funduszu Dopłat. Ponadto w części poświęconej analizie doboru instrumentów wsparcia SBC przedstawiony został model decyzyjny wraz z uproszczoną analizą wykonalności projektu. Na Forum omówiono również tematykę „Technologie energooszczędne – czy to się opłaca”.

Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego Ogólnopolskie XVII Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego