W piątek 13 lipca prezydent Konina Józef Nowicki wręczył klucze nowym lokatorom oddanych właśnie do użytku mieszkań komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 4.

Mieszkania te powstały w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie" zrealizowanego w 3-letnim cyklu inwestycyjnym. Realizację inwestycji w imieniu miasta przeprowadziło Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.

W jej ramach dokonano odbudowy kamienicy wraz z oficynami i w ten sposób powstała nieruchomość składająca się z trzech budynków mieszkalnych. Dzięki tej inwestycji zasoby mieszkaniowe miasta wzbogaciły się o 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2039 m2, w tym powierzchnia lokali mieszkalnych 1881,05 m2. Przydziały lokali otrzymały rodziny oczekujące na listach osób uprawnionych do przydziału lokalu z zasobów Miasta Konina, listy zamian oraz rodziny przekwaterowywane.

Koszt przeprowadzenia inwestycji wyniósł 8.122.939,21 zł, z czego 70% stanowiły środki własne miasta a 30% to wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego Nowe mieszkania na ul. Wojska Polskiego