W dniu 25 lipca 2007 r. uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w ramach zadania pn. "Rewitalizacja - odbudowa kamienicy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Westerplatte w Koninie" (17 mieszkań). Realizacją budowy zajmuje się Miejski Zespół Usług Projektowych i Wykonawstwa Kazimierza Tomczaka, a Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie dba o zgodność budowanego obiektu z architekturą Starówki. Zakończenie budowy zaplanowano na maj 2008 r. W uroczystości udział wzięły władze miasta Konina oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie.

Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte Kamień węgielny przy ulicy Westerplatte