W dniu 22 listopada 2006 r. Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie oddało do użytku 38 mieszkań w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie. Rewitalizacja trwała od września 2005 r. do listopada 2006 r. Przedmiotowa kamienica jest wpisana do rejestru zabytków, dlatego też prace budowlane wymagały zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie. Powstałe mieszkania są jedno i dwupokojowe, w przedziale od 33 do 55 m2. Losowanie kondygnacji mieszkań odbyło się w dniu 17 października 2006 r.

Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7 Kamienica przy ul. Żwirki i Wigury 7