Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie jeszcze w 2004 roku zgłosiło inwestycje pn. "Rewitalizacja istniejącej kamienicy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Słowackiego 1 w Koninie" do udziału w konkursie "Modernizacja roku 2004". Na początku roku 2005 spółka została nominowana do tytułu "Modernizacja roku 2004", przechodząc tym samym do następnego etapu konkursu. W dniu 2 września 2005 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w IX edycji konkursu. Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie zostało wyróżnione nagrodą specjalną Ministra Infrastruktury.

Modernizacja Roku 2004 Modernizacja Roku 2004 Modernizacja Roku 2004 Modernizacja Roku 2004 Modernizacja Roku 2004