Zarząd
  • Marek Libertowski - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
  • Kazimierz Krzakiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Urbański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Monika Durkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Zgromadzenie Wspólników
  • Piotr Korytkowski - Prezydent Miasta Konina