Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie powstała na mocy uchwały Rady Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 1999 roku. Od tego momentu Miasto Konin stało się 100% właścicielem udziału Spółki. W dniu 26 listopada 1999 roku Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego. Towarzystwo działa od dnia 1 stycznia 2000 roku. Spółką kieruje Jednoosobowy Zarząd jest nim Pan Marek Libertowski, powołany na mocy uchwały nr 2/99 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Towarzystwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie z dnia 19.11.1999 roku.

Dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie podstawowym zadaniem statutowym jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Konina. Przez lata prowadzonych inwestycji, zarówno w systemie na wynajem, jak i deweloperskim, Spółka nabyła duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Do chwili obecnej Spółka wybudowała 720 mieszkań czynszowych na wynajem o powierzchni 33120,93 m2, 23 domki komunalne o powierzchni 1124,50 m2 oraz 9 domków jednorodzinnych o łącznej powierzchni 2509, 70 m2, 281 mieszkań własnościowych o powierzchni 15144,74 m2 oraz 160 garaży wolnostojących. Spółka zajmuje się nie tylko budową nieruchomości, ale także administrowaniem nieruchomościami przez siebie wybudowanymi – własność MTBS, powierzonymi - Wspólnoty Mieszkaniowe, a także częściowo zasobem użytkowym Miasta Konina - powierzchnia ogółem – 3879,9 m2.

Zadaniem Spółki jest realizowanie takich projektów, których efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców, unowocześnienie infrastruktury technicznej, podniesienie standardu, zaspokojenie potrzeb oraz poprawienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Konina, a co za tym idzie poprawa wizerunku Miasta.

Miejskiego Towarzystw Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie nabyło duże doświadczenie oraz wiedzę w zakresie procesów inwestycyjnych i zarządzania nieruchomościami stając się filarem polityki mieszkaniowej Miasta Konin.