Założenia:

  • przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskim w 2019 r. 4499,63 zł
  • minimalne wynagrodzenie za pracę 2800 zł

Podstawa prawna powyższych założeń:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w 2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art.30. ust.1 pkt 2a

min 2061,67 x 1 = 2061,67

max 4499,63 x 1,2 = 5399,56

Ilość osób w gospodarstwie domowym Dochód netto na gospodarstwo domowe (w zł)
  minimalny maksymalny
1 osoba 2 061,67 5 399,56
2 osoby 2 989,42 7 829,36
3 osoby 3 607,92 9 449,23
4 osoby 4 226,42 11 069,10
5 osób 4 948,01 12 958,94
6 osób 5 669,59 14 848,79
7 osób 6 391,18 16 738,64
8 osób 7 112,76 18 628,48
9 osób 7 834,35 20 518,33
10 osób 8 555,93 22 408,17