Założenia:

  • przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskim w 2019 r. 4499,63 zł
  • minimalne wynagrodzenie za pracę 2800 zł

Podstawa prawna powyższych założeń:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w 2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art.30. ust.1 pkt 2a

min 2061,67 x 1 = 2061,67

max 4499,63 x 1,2 = 5399,56

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Dochód netto na gospodarstwo domowe (w zł)

minimalny

maksymalny

1 osoba

2 061,67

5 399,56

2 osoby

2 989,42

7 829,36

3 osoby

3 607,92

9 449,23

4 osoby

4 226,42

11 069,10

5 osób

4 948,01

12 958,94

6 osób

5 669,59

14 848,79

7 osób

6 391,18

16 738,64

8 osób

7 112,76

18 628,48

9 osób

7 834,35

20 518,33

10 osób

8 555,93

22 408,17