Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie Uchwałą Nr 49/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zatwierdziło od dnia 1 kwietnia 2022 r. stawkę czynszu regulowanego dla zasobów w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 13,84 zł.

Przykładowa wysokość opłat dla mieszkania 45 m2 dla 2 osób

Opis

Ilość

Jm.

Stawka

Kwota (zł)

Czynsz

Czynsz

45,00

m2

13,84

622,80

Opłaty niezależne od Właściciela

Woda i kanalizacja

6,00

m3

14,04

84,24

Odpady komunalne

2

osoba

20,00

40,00

Opłata za indywidualne CO

1,10

GJ

59,01

64,91

Podgrzanie wody

3,00

m3

17,50

52,50

Opłata za części stałe i cz. wspólne CO

45,00

m2

2,05

92,25

RAZEM opłaty za media

333,90

RAZEM czynsz i opłaty niezależne

956,70

 

 

Przykładowa wysokość opłat dla mieszkania 45 m2 dla 4 osób

Opis

Ilość

Jm.

Sawka

Kwota (zł)

Czynsz

Czynsz

45,00

m2

13,84

622,80

Opłaty niezależne od Właściciela

Woda i kanalizacja

16,00

m3

14,04

224,64

Odpady komunalne

4

osoba

20,00

80,00

Opłata za indywidualne CO

1,10

GJ

59,01

64,91

Podgrzanie wody

8,00

m3

17,50

140,00

Opłata za części stałe i cz. wspólne CO

45,00

m2

2,05

92,25

RAZEM opłaty za media

601,80

RAZEM czynsz i opłaty niezależne

1 224,60