Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie Uchwałą Nr 3/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. zatwierdziło od dnia 1 czerwca 2020 r. stawkę czynszu regulowanego dla zasobów w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 10,94 zł.

  33,64 m2
1 pokój
(opłaty przy 1 osobie)
44,30 m2
2 pokoje
(opłaty przy 2 osobach)
46,40 m2
2 pokoje
(opłaty przy 3 osobach)
49,00 m2
2 pokoje
(opłaty przy 4 osobach)
54,86 m2
2 pokoje
(opłaty przy 5 osobach)
Czynsz 368,02 zł 484,64 zł 507,62 zł 536,06 zł 600,17 zł
Woda i kanalizacja 42,12 zł 84,24 zł 126,36 zł 168,48 zł 210,60 zł
Odpady komunalne 19,00 zł 38,00 zł 57,00 zł 76,00 zł 95,00 zł
Opłata za cz. stałe i wspólne CO 53,82 zł 70,88 zł 74,24 zł 78,40 zł 87,78 zł
Opłata za indywidualne CO 54,90 zł 54,90 zł 54,90 zł 54,90 zł 54,90 zł
Podgrzanie wody 14,00 zł 28,00 zł 42,00 zł 56,00 zł 70,00 zł
Razem 551,86 zł 760,66 zł 862,12 zł 969,84 zł 1 118,45 zł