W dniu 23 września 2021 r. odbyła się konferencja Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Sopocie, podczas której Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie otrzymało po raz kolejny recertyfikację dla Systemu Zarządzania wg normy jakości PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania administrowania nieruchomościami. Certyfikat został przyznany na kolejne 3 lata.