W związku z trwającym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem COVID-19 Zarząd Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie podjął decyzję o zmniejszeniu na okres 2 miesięcy czynszu najmu lokali usługowych dla przedsiębiorców, którym z mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. został wprowadzony zakaz prowadzenia działalności.

Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie jako podmiot gospodarczy, którego podstawowym zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem oraz ich dalsza eksploatacja również zidentyfikowało szereg zagrożeń, które mogą wywołać negatywne skutki co do dalszego funkcjonowania Spółki.

Ponadto w przypadku przedłużającego się stanu epidemii Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie dokona ponownego rozpatrzenia złożonych wniosków o zmniejszenie opłat. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację w kraju.

Pomoc, którą możemy dodatkowo zaproponować stanowić będzie odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty czynszu najmu. Natomiast opłaty niezależne do Miejskiego TBS Sp. z o.o. (energia cieplna, woda i kanalizacja, odpady komunalne) należy wpłacać w umownym terminie. Jednocześnie proponujemy najemcom skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez rząd - tarcza antykryzysowa, które maja ochronić przedsiębiorców przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa m.in.:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników i samozatrudnionych,
  • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,
  • Dofinansowanie na prowadzenie swojej działalności,
  • Świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.