Obecnie na terenie po zlikwidowanej bazie PKS powstaje zespół nowoczesnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami w parterze, infrastrukturą techniczną, parkingiem oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. Pierwsze dwa budynki zostaną oddane do użytku w czerwcu 2019 roku jako pierwszy etap inwestycji. Budynki będą miały razem 32 mieszkania o łącznej powierzchni 1440 m2 oraz 8 lokali usługowo-handlowych (1124 m²).

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz lokalami użytkowymi Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz lokalami użytkowymi Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz lokalami użytkowymi Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz lokalami użytkowymi Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz lokalami użytkowymi Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz lokalami użytkowymi