W Poznaniu 24.02.2018 odbyła się uroczysta gala „Gospodarczo-Samorządowy HIT 2017” na której została odebrana prestiżowa nagroda za udział w konkursie „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego 22C i 22D w Koninie. Przyznanie tak prestiżowej nagrody wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Podnosi rangę firmy i wyróżnia na tle konkurencji, a jednocześnie świadczy o rzetelności i pełnym profesjonalizmie wykonywanych zadań. Powyższa nagroda sprzyja również w budowaniu zaufania i wiarygodności wśród klientów naszej firmy. Dla kupujących mieszkania jest gwarancją zastosowania najwyższych standardów w budownictwie.

RUBINOWY HIT  dla Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie RUBINOWY HIT  dla Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie RUBINOWY HIT  dla Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie