W środę (30 listopada 2016 r.) miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wodnej 37. Budynek zaprojektowano jako obiekt mieszczący 24 mieszkania oraz 7 lokali usługowych w parterze.

Wmurowania dokonał Prezydent Konina Józef Nowicki wraz z Markiem Libertowskim - prezesem MTBS, Wiesławem Steinke - przewodniczącym Rady Miasta Konina, w obecności konińskich radnych.

Budynek będzie miał trzy kondygnacje oraz poddasze i mieści się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, więc jest realizowany w ramach programu Rewitalizacji Starówki Miasta Konina. Autorem dokumentacji projektowej jest Remigiusz Rogoziński z Autorskiej Pracowni Architektonicznej APA FORMA w Koninie, natomiast wykonawcą konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WITBUD” Wiesław Kazuś z Goliny, „Hydrowat” Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Kazimierz Kowalski z Konina, Hydrowat Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o. w Koninie oraz Firma Usługowo-Handlowa Catalina Katarzyna Tomczak z Konina.

Inwestycja jest realizowana przy udziale finansowania zwrotnego, w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.

Proces budowlany został rozpoczęty we wrześniu 2016 roku, a jego zakończenie jest planowane na październik 2017 roku.

Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania Powstają kolejne mieszkania