W dniu 15.10.2009 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie, na kolejne 3 lata, certyfikatu dla Systemu Zarządzania wg normy jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Towarzystwo otrzymało również dyplom uznania za dotychczasową działalność w zakresie podnoszenia jakości zarządzania nieruchomościami. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami w Gdańsku przyznała Panu Markowi Libertowskiemu - Prezesowi Zarządu, Srebrną Odznakę za długoletnią współpracę i działalność społeczną na rzecz środowiska zarządców nieruchomości.

Recertyfikacja ISO Recertyfikacja ISO Recertyfikacja ISO Recertyfikacja ISO