W dniu 28 września 2005 r. Wielkopolski Instytut Jakości potwierdził, że Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie uzyskało tytuł laureata konkursu oraz nagrodzone jest znakiem systemu wyróżnień i nagród jakości WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ za profesjonalizm w zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi oraz rzetelność i terminowość w realizacji prowadzonych inwestycji, tzn. ważność certyfikatu WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ, nadanego Spółce w 2003 r., została przedłużona na okres kolejnych dwóch lat.

Wielkopolska Jakość