Menu
  • BIP
  • Źródła finansowania

Źródła finansowania

Budowa mieszkań Towarzystwa finansowana jest przede wszystkim w oparciu o kredyt z Krajowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt może pokrywać do 70% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Pozostałą część – 30% pokrywają: Miasto Konin lub pracodawca, osoby prawne wskazujące przyszłego najemcę lokalu mieszkalnego lub przyszły najemca. Należy podkreślić, że kredyt zaciąga i spłaca Towarzystwo z czynszu płaconego przez Najemców. Jedynym kosztem, który musi ponieść Najemca ubiegający się o mieszkanie, jest kaucja.

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia21/12/2021
Data ostatniej modyfikacji21/12/2021