Menu
  • BIP
  • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

PLATFORMA PRZETARGOWA (ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE)

Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie, informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, iż wdrożone zostało elektroniczne narzędzie służące do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Platforma gwarantuje Państwu zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dostęp do platformy dla wykonawców jest bezpłatny.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
tel. +48 71 787 35 34
Poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
e-mail: helpdesk@logintrade.net

Platforma przetargowa https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia23/02/2019
Data ostatniej modyfikacji22/02/2021