Menu
  • BIP
  • Zamówienia publiczne - archiwum

Zamówienia publiczne - archiwum

1/MTBS/2021

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi

Więcej...

8/MTBS/2020

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” przy ul. Jaspisowej w Koninie, z wbudowanymi garażami, infrastrukturą techniczną, układem drogowym i miejscami postojowymi

Więcej...

7/MTBS/2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych.

Więcej...

7/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych.

Więcej...

7/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych.

Więcej...

7/MTBS/2020

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

6/MTBS/2020

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

5/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

5/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

5/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ

Wprowadzone przez Maksymilan Sypniewski

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych

Więcej...

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia28/03/2022
Data ostatniej modyfikacji28/03/2022