Menu
 • BIP
 • Rejestry i ewidencja

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Miejskie TBS w Koninie prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Dziennik korespondencji (poczty przychodzącej i wychodzącej)
 • Rejestr faktur w programie Papirus SQL
 • Pocztowe książki nadawcze
 • Ewidencja wyjść i wejść pracowników
 • Ewidencja pracowników (lista obecności)
 • Rejestr składanych wniosków przez osoby zainteresowane przydziałem mieszkań na wynajem
 • Rejestr osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego
 • Rejestr rezygnacji
 • Rejestr eksmisji
 • Rejestr byłych właścicieli
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr Zarządzeń Prezesa Zarządu Spółki
 • Rejestr umów zawieranych przez Spółkę
 • Ewidencja kont księgi głównej
 • Ewidencja środków trwałych
 • Wykaz zarządzanych nieruchomości
 • Wykaz przeprowadzonych kontroli
 • Rejestr uchwał na Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Rejestr Aktów Notarialnych
 • Rejestr Ksiąg Wieczystych
 • Rejestr zgłoszonych usterek
 • Rejestr najemców i mieszkańców
 • Rejestr zarządzanych nieruchomości

Pisma dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych prowadzone są w teczkach lokali. Spółka prowadzi również archiwum zakładowe.

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w ww. rejestrach udostępniane
są na wniosek osoby zainteresowanej, której te dane dotyczą. Należy jednak wcześniej wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Zarządu Spółki z podaniem uzasadnienia.

Informacja wprowadzona przezadmin
Data wprowadzenia02/03/2019
Data ostatniej modyfikacji16/03/2019